100 CỤM TỪ VỰNG TOEIC HAY XUẤT HIỆN TRONG PART 1

100 CỤM TỪ VỰNG TOEIC HAY XUẤT HIỆN TRONG PART 1

Xin chào tất cả các bạn học viên yêu quý của Trung tâm Anh Ngữ CHD!

Sau một thời gian dài đồng hành cùng các bạn trong suốt chặng đường luyện thi TOEIC, Trung tâm Anh Ngữ CHD rất vui khi đã nhận được rất rất nhiều lời chia sẻ từ các bạn học viên trong và ngoài Học viện trong quá trình luyện thi TOEIC của mình. Trên con đường đó, các bạn có những thử thách, khó khăn và tất nhiên vượt qua những chông gai đó cũng có rất nhiều những thành công nhất định minh chứng cho sự nỗ lực đó của các bạn. Và thành công thì không giới hạn phải không các bạn? Vậy còn chần chừ gì nữa, chúng ta cùng nhau chinh phục những nấc thang cao hơn nào!

100 từ vựng TOEIC thường gặp trong Part 1

Trong quá trình luyện thi TOEIC của mình, có rất nhiều bạn học viên chia sẻ rằng thật khó để đạt điểm cao trong Part 1 vì có quá nhiều từ mới. Thật đơn giản, ngày hôm nay CHD sẽ chia sẻ với các bạn một list 100 cụm từ vựng TOEIC hay xuất hiện trong nghe tranh Part 1. Các bạn hãy tham khảo và đưa vào kho tàng từ vựng mình đang sở hữu nhé. Với những từ vựng được cho là quan trọng này, chắc chắn các bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều khi làm bài đấy. Chúng ta cùng bắt đầu nào!

WORD

PRONUNCIATION

DEFINITION

O

observing a match observing /əb’zə:viɳ/ quan sát một trận đấu
offering someone a meal offering /’ɔfəriɳ/ cung cấp cho ai đó một bữa ăn
opening a drawer opening /’oupniɳ/ mở một ngăn kéo
operating heavy machinery operate /’ɔpəreit/ vận hành máy móc nặng
ordering some food from a menu order /’ɔ:də/ đặt hàng một số thực phẩm từ thực đơn
organizing some paper organize /’ɔ:gənaiz/ Sắp xếp một số giấy tờ

P

packing away some poles pack /pæk/ đóng gói một số cột
packing for a trip pack /pæk/ đóng gói cho một chuyến đi
painting a picture /peint/ vẽ một bức tranh
parking one’s bike in a rack /pɑ:k/ đỗ xe đạp của ai vào giá để xe
passing a box to another /pɑ:s/ Chuyển một chiếc hộp cho ai đó
paying for the item /pei/ trả tiền cho các sản phẩm
pedaling down the street /’pedl/ đạp xe xuống đường phố
photographing the scenery /’foutəgrɑ:f/ chụp ảnh phong cảnh
picking up pastries from the trays /pik/ /’peistri/ /trei/ chọn bánh ngọt từ các khay
picking vegetables in a field /pik/ chọn rau trong một khu vực
pilling some books on the shelves /pil/ chồng một số cuốn sách lên kệ
piloting a boat out to sea /’pailət/ dẫn tàu ra biển
placing a coin in the slot /pleis/ đặt một đồng xu vào khe
planting a garden in front of the store /plɑ:nt/ trồng một khu vườn ở phía trước cửa hàng
playing a musical instrument /plei/ chơi một nhạc cụ
plugging in a machine /plʌg/ cắm điện vào máy tính
pointing a finger to the monitor /pɔint/ chỉ một ngón tay lên màn hình
polishing a window /’pouliʃ/ đánh bóng cửa sổ
posing for a picture /pouz/ sắp đặt tư thế cho một bức ảnh
posting a notice on the window /poust/ đăng một thông báo trên cửa sổ
pouring drinks into glasses /pɔ:/ rót đồ uống vào ly
preparing food in two pans /pri’peə/ chuẩn bị thức ăn trong hai chảo
pulling a cart /pul/ kéo một giỏ hàng
purchasing loaves of the bread /’pθ:tʃəs/ mua ổ bánh mì
pushing a cart through the line /puʃ/ đẩy một chiếc xe qua các hàng
putting a key into a lock /put/ đặt một chìa khóa vào ổ khóa
putting away one’s instruments /put/
putting down one’s pen /put/ đặt bút của ai xuống
putting on sweaters /put/ /’swetə/ mặc áo len
putting up a poster /put/ dán 1 tấm áp phích

R

racing down the street /reis/ phóng xe xuống đường
raising sales /reiz/ nâng cao doanh số bán hàng
raking the leaves /reik/ cào lá
reaching across the table /ri:tʃ/ di qua cái bàn
reaching for an item /ri:tʃ/ với tay lấy 1 đồ vật( hàng hoá)
reading a sign /ri:d/ đọc 1 dấu hiệu
rearranging the furniture /ˌriːəˈreɪndʒ/ – /’fə:nitʃə/ sắp xếp đồ đạc
reattaching the wheel to the cart   /,riəˈtætʃ/ – /wil/ – /kɑ:t/ gắn bánh xe cho xe kéo
relaxing outdoors /ri´læks/ thư giãn ngoài trời
removing one’s coat /ri’mu:v/ – /koʊt/ cởi áo khoác
repairing fishing equipment /rɪ’per/- /i’kwipmənt/ sửa chữa dụng cụ câu cá
resting on the grass /Rest / – /grɑ:s/ nghỉ ngơi trên bãi cỏ
restocking the shelves /ri:´stɔk/ – /ʃɛlvz/ thêm đồ vào giá sách
riding bicycles /raid/ – /´baisikl/ đạp xe
rinsing off the counter /raid/ – /ˈkaʊntər/ rửa cái kệ
rolling up one’s sleeve /’roul/ – /sli:v/ cuộn tay áo,
rowing a boat /rou/ – /boʊt/ chèo thuyền
running ahead of the man chạy trước mặt người đàn ông
running out to board the bus chạy ra để lên xe bus

S

sanding the floor ngồi trên sàn nhà
selling a pattern /’pætə(r)n/ bán mẫu, hoa văn
serving beverages /´bevəridʒ/ phục vụ đồ uống
setting the table xếp chỗ xếp bàn
sewing a dress /soʊ/ – /dres/ sửa quần áo
shaking hands /ʃeik/ – /hænd/ bắt tay
shelving merchandise /ʃelv/ – /´mə:tʃən¸daiz/ xếp hàng hoá
shielding one’s eyes with one’s hand /ʃi:ld/ lấy tay che mắt
shoveling snow /ʃʌvəl/ – /snou/ xúc dọn tuyết
signing some forms /sain/ – /fɔ:m/ kí theo mẫu
sipping some water /sip/ – /’wɔ:tə/ uống từng ngụm nước
sitting across from each other /sit/ ngồi gần nhau
sitting by a plant /sit/ – /plænt , plɑnt/ ngồi cạnh một cái cây
sitting in a circle /sit/ – /’sə:kl/ ngồi thành vòng
slicing pieces of cake /slais/- /keik/ cắt lát bánh
sliding down a hill /slaid/ – /hil/ trượt xuống đồi
smiling at a friend cười với bạn bè
sorting envelopes /sɔ:t/ – /’enviloup/ xếp thư
speaking into a microphone /spi:k/ – /ˈmaɪkrəˌfəʊn/ nói bằng micro
stacking books /stæk/ – /buk/ xếp 1 chồng sách
stacking up some bricks /stæk/ – /brik/ xếp gạch
standing at the sink /stænd/ – /sɪŋk/ đứng ở bồn rửa chén
standing up straight /stænd/ -/streɪt/ đứng thẳng
staring at a screen /’steә(r)/- /skrin/ nhìn chăm chăm vào màn hình
staring into the distance /’steә(r)/ – /’distəns/ nhìn chăm chăm vào khoảng không
stepping into the building /step/ – /’bildiŋ/ leo bậc thang lên nhà
stretching the hose /stretʃ/ – /həʊz/ kéo căng ống (vòi)
strolling along the path stoll /strəʊl/ đi dạo trên đường
stuffing some clothes into a bag stuff /stʌf/ nhét quần áo vào trong túi
sweeping the room sweep /swiːp/ quét dọn phòng
swimming in the lake swim/swɪm/ bơi trong hồ

T

taking a dish out of the oven take /teɪk/ oven  /ˈʌv(ə)n/ lấy một cái đĩa ra khỏi lò nướng
taking the nap on the bench nap/nap/ bench /bɛn(t)ʃ/ có một giấc ngủ ngắn trên ghế dài
taking on the telephone telephone /ˈtɛlɪfəʊn/ nhận cuộc gọi
tasting the soup taste /teɪst/ nếm món canh
tidying up one’desk tidy /ˈtʌɪdi/ dọn bàn của ai đó
transporting some building materials transport /tranˈspɔːt/ material /məˈtɪərɪəl/ vận chuyển một số vật liệu xây dựng
trying on a sweater sweater /ˈswɛtə/ thử một cái áo len
turning at the corner turn/təːn/ corner/ˈkɔːnə/ cua xe
turning the pages of a book page /peɪdʒ/ lật các trang của một cuốn sách
tying a scarf around one’s neck tie /tʌɪ/ scarf /skɑːf/ neck/nɛk/ buộc một chiếc khăn quanh cổ ai đó
tying up the ropes rope /rəʊp/ buộc chặt những sợi dây thừng
typing on the keyboard type  /tʌɪp/ keyboard /ˈkiːbɔːd/ đánh máy

U

unfolding a map fold /fəʊld/ mở bản đồ
using a bank machine machine /məˈʃiːn/ sử dụng máy rút tiền
vacuuming the floor vacuum /ˈvakjʊəm/ hút bụi sàn nhà

W

waiting at the counter wait/weɪt/ counter/ˈkaʊntə/ chờ ở quầy tính tiền
waiting to board the vehicle board /bɔːd/  vehicle /ˈviːɪk(ə)l/ chờ để bước lên xe
walking along the dock walk /wɔːk/ dock /dɒk/ đi bộ dọc cảng
washing the dish wash /wɒʃ/ dish /dɪʃ/ rửa đĩa
watching a program on television watch /wɒtʃ/ xem một chương trình ti vi
watering a plant water /ˈwɔːtə/ tưới cây
waving flags from a window wave /weɪv/ flag /flag/ những lá cờ bay trong gió từ cửa sổ
wearing a helmet wear /wɛː/ helmet /ˈhɛlmɪt/ đang có một cái mũ bảo hiểm trên đầu
weighing one’s luggage weigh /weɪ/ luggage /ˈlʌgɪdʒ/ cân hành lí của ai đó
wheeling some carts out of the building wheel/wiːl/ đẩy xe ra khỏi tòa nhà
wiping off the kitchen counter wipe /wʌɪp/ lau chùi kệ bếp
working on a rooftop rooftop /ˈruːftɒp/ làm việc trên mái nhà
writing on a piece of paper write /rʌɪt/ viết lên trên một mảnh giấy
writing some directions direction /dɪˈrɛkʃ(ə)n/ viết một số hướng dẫn

Như vậy, ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những từ vựng TOEIC có trong Phần nghe tranh Part 1. Hi vọng rằng list từ vựng này bổ ích với các bạn trong quá trình luyện thi TOEIC cũng như mang lại cho các bạn thành công sau quá trình đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *